Selskabets historie

Selskabets historie

Selskabet Danske Neuropsykologer blev stiftet i 1988 og har rødder tilbage til 1970’erne. I begyndelsen var det en lille uformel gruppe med kvartalsmøder arrangeret på skift. Peter Bruhn tog initiativ til det første møde, som blev holdt i februar 1978 på Rigshospitalet. Der var dengang ansat neuropsykologer på de neurologiske afdelinger i Århus, Odense, Gentofte, Glostrup, Hvidovre og Rigshospitalet. De første møder handlede primært om demensdiagnostik og undersøgelsesstrategier.

Arbejdet med neuropsykologisk rehabilitering blev allerede i starten af 70’erne vægtet højt på de neurologiske afdelinger i Gentofte og Hvidovre og på neurokirurgisk afdeling i Århus. I 1985 startede Anne-Lise Christensen Center for Hjerneskadede i København, senere blev Vejlefjord etableret og neuropsykologisk rehabilitering blev herefter en hurtigt voksende gren af dansk neuropsykologi.

I starten af 1980’erne var medlemstallet vokset til cirka 35, og man begyndte at drøfte forskellige modeller for en mere formel organisation af neuropsykologerne. Man overvejede tilhørsforhold under enten Dansk Psykolog Forening eller Dansk Neurologisk Selskab og et detaljeret forslag til formel organisering blev fremlagt, men et flertal foretrak at beholde den uformelle struktur.

I 1988 var medlemslisten vokset til over 50. Dansk neuropsykologi var nu moden til en formel organisation, og Selskabet Danske Neuropsykologer blev stiftet på en generalforsamling den 28. november 1988. I juni 1992 blev Selskabet Danske Neuropsykologer en del af Dansk Psykolog Forenings selskabsstruktur.

Siden stiftelsen har medlemstallet være støt stigende og i dag er der over 350 medlemmer af selskabet. Samtidig har neuropsykologers arbejdsområde spredt sig fra primært at omhandle demensdiagnostik og rehabilitering efter hjerneskade til at omfatte udredning af alle typer af neurologiske patienter, opgaver med supervision af andre faggrupper, udredning af psykiatriske patienter, neurokirurgiske vågenoperationer og meget andet.

Første formand og stiftende bestyrelse

Selskabets første formand var Annelise Smed. Øvrige medlemmer af den første bestyrelse var Kirsten Gotfredsen, Brita Øhlenschlæger, Jens Riis og Peter Bruhn.

Senere formænd

 • Jens Østergaard Riis (1993-1994)
 • Inger de Fine Licht (1994-1996)
 • Gunilla Öberg (1997-2001)
 • Hysse Forchhammer (2001-2003)
 • Randi Starrfelt (2003-2006)
 • Steffen-Malik Høegh (2006-2008)
 • Jesper Egede Andersen (2008-2012)
 • Laila Øksnebjerg (2012-2016)
 • Pia Astrup og Nadia Falcon Bærnthsen (2016-2017)
 • Ro Julia Robotham (2017-2019)
 • Anders Degn Pedersen (2019-2021)
 • Signe Pertou Ringkøbing (2021-

Årsmøder og aktiviteter i selskabet

Traditionen med faglige kvartalskurser i forskellige dele af landet er aldrig blevet brudt. Årskurserne blev til at begynde med afholdt ved Vejlefjord, men blev i takt med tiltagende deltagerantal flyttet til Nyborg Strand. Enkelte årsmøder er dog afholdt andre steder. 

 • 1991: Neuropsykologisk rehabilitering
 • 1992: Undersøgelsesmetodik
 • 1993: Forskningsmetoder
 • 1994: Kognitiv neuropsykologi og afasi
 • 1995: Lette hovedtraumer og whiplash
 • 1996: Svære hovedtraumer
 • 1997: Bevidsthed og hjernemodeller
 • 1998: Neuropsykologiske forstyrrelser ved svære sindslidelser
 • 1999: Neuropsykologi og personlighed. Om personlighedens betydning i forbindelse med erhvervet hjerneskade
 • 2000: Psykoterapi og neuropsykologi
 • 2001: Hukommelse og hukommelsesforstyrrelser
 • 2002: Rehabilitering efter hjerneskade
 • 2003: Demens og sprog
 • 2004: Neuropsychiatric and behavioral aspects of brain disorders
 • 2005: Bevægeforstyrrelser og kognition
 • 2006: Hjerne og emotion
 • 2007: Opmærksomhed
 • 2008: Social kognition
 • 2009: Neuropsykologien i psykiatrien
 • 2010: Rehabilitering
 • 2011: Den neuropsykologiske undersøgelse
 • 2012: Lette hovedtraumer og funktionelle lidelser
 • 2013: 25 års jubilæum "Neuropsykologien, før nu og i fremtiden”
  - se herfra Anders Gades oplæg "Træk af dansk neuropsykologis historie" (pdf)
 • 2014: Hjernens plasticitet
 • 2015: Basalganglierne og basalganglie sygdomme
 • 2016: Neuropsykologisk intervention
 • 2017: Hukommelse
 • 2018: 30 års jubilæum: “Den alsidige neuropsykolog: fra psykometri til etiske overvejelser”
 • 2019: Cerebellum
 • 2020: Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade (afholdt virtuel pga. SARS-CoV-2/COVID-19 pandemien)
 • 2021: Erstattet af 14th Nordic meeting In Neuropsychology
 • 2022: Sprog

Blandt større enkeltopgaver for Selskabet har været deltagelse i planlægningen og gennemførelsen af Hjerneåret 1997 og værtskabet for De nordiske Neuropsykologmøder i Sønderborg i august 1999 og i Aalborg i september 2010. I 2021 er Selskabet Danske Neuropsykologer sammen med Børneneuropsykologisk Selskab vært for det 14. nordiske møde i neuropsykologi (14th Nordic Meeting in Neuropsychology) i København.

Specialistuddannelse og fagnævn

En anden opgave blev, at organisere den efter- og videreuddannelse, som blev realiseret, efter at Selskabet i juni 1992 blev en del af Dansk Psykolog Forenings selskabsstruktur. Planerne for videreuddannelsen blev udarbejdet i 1992 og 1993 af et udvalg bestående af Jens Østergaard Riis, Peter Bruhn, Mugge Pinner og Ulla Folke. I 1993 blev der nedsat et fagnævn under Dansk Psykolog Forening, og de første specialister blev herefter godkendt. Fagnævnet er fortsat aktiv og sikrer at specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi holdes opdateret. Fagnævnet godkender løbende nye specialister i klinisk neuropsykologi.

Formænd for fagnævnet

 • Jens Østergaard Riis (1993-2002)
 • Anders Gade (2002-2003)
 • Jens Østergaard Riis (2003-2004)
 • Mette Stylsvig (2004-2008)
 • Jette Stokholm (2008-2016)
 • Nicoline Hall (2016-2022)
 • Louise Stauning (2022-

Udgivelser

"Fortjenstmedaljen" og æresmedlemmer

Fortjenstmedaljen blev institueret under Gunilla Öbergs formandskab.

Modtagere af fortjenstmedaljen:

 • Stig Hagen (1999) for arbejdet med det 6. Nordiske Neuropsykologmøde i Sønderborg
 • Anders Gade (2000) for særlig nyttig indsats for dansk neuropsykologi ved bogen "Hjerneprocesser"
 • Annelise Smed (2001) for arbejdet med "Retningslinjer for neuropsykologiske undersøgelser - specielt med hensyn til tests"
 • Jens Østergaard Riis (2004) for det mangeårige arbejde i fagnævnet
 • Henry Nielsen (2006)
 • Palle Møller Pedersen (2010) for sit mangeårige arbejde med at bestyre selskabets hjemmeside
 • Hysse Birgitte Forchhammer (2018) for en enestående indsats i udviklingen af de nationale rammer for neurorehabilitering og neuropsykologers rolle i neurorehabiliteringen.

Æresmedlemmer er:

 • Anne-Lise Christensen
 • Edmund Rolls (professor i Oxford), udnævnt i 2001
 • Selskabets første bestyrelse: Peter Bruhn, Annelise Smed, Brita Øhlenschlæger, Jens Østergaard Riis og Kirsten Gotfredsen blev alle udnævnt som æresmedlemmer ved selskabets 25 års jubilæum i 2013
 • Anders Gade, udnævnt ved årsmødet i 2015
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System