Medlemsskab

Reglerne for medlemskab af Selskabet Danske Neuropsykologer er beskrevet nedenfor:

Som hovedmedlemmer kan optages psykologer med cand. psych. uddannelse eller lignende, jf. Dansk Psykolog Forenings regler for almindelige medlemmer, samt studerende psych. Hovedmedlemmer skal være medlemmer af Dansk Psykolog Forening og have neuropsykologi som arbejdsområde (f.eks. med tilknytning til neuro­medicinske og neurokirurgiske afdelinger, rehabiliteringsinstitutioner, undervisning eller forskning) eller have væsentlig interesse for området. Som associerede medlemmer kan optages personer med væsentlig interesse for neuropsykologi.

Alle hovedmedlemmer er stemmeberettigede, men udelukkende medlemmer som er cand.psych. er valgbare. Medlemskab betinges af rettidigt indbetalt kontingent. Associerede medlemmer kan deltage i Selskabets almindelige medlemskurser, men ikke på Selskabets generalforsamling. Associerede medlemmer er ikke stemmeberettigede og ikke valgbare.

Prisen per år er 350,- kr. Spørgsmål vedr. medlemskab bedes rettet til selskabets kasserer.

For medlemmer der går på pension, nedsættes kontingentet til 25 % af normalkontingentet fra og med førstkommende kontingentopkrævning efter kassereren modtager meddelelse om ændring af status. Det påhviler medlemmerne selv at oplyse om ændring af status.

Studerende får ikke rabat på deres kontingent men kan få en rabat ved deltagelse i årskursus, som svarer til prisen på deres kontingent.

Optagelse finder sted ved skriftlig anmodning til bestyrelsen. Indtast venligst dine oplysninger i nedenstående formular og tryk "Send". Husk at angive medlemsnummer i Psykologforeningen (hvis du er medlem), og suppler gerne med lidt mere om dig selv og hvorfor du ønsker at blive medlem af selskabet. Din ansøgning om medlemskab vil blive behandlet ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Mvh. bestyrelsen

Udfyld nedenstående formular for at ansøge om medlemsskab af Selskabet Danske Neuropsykologer
Beskriv venligst din interesse for neuropsykologi og din baggrund (uddannelse, uddannelsested, erfaring)
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System