Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd herunder kognition og følelser. Neuropsykologien er et alsidigt fag, som videnskabeligt befinder sig i krydsfeltet mellem naturvidenskab, medicin, humanistisk videnskab, samfundsvidenskab samt kommunikation og formidling.

Historisk rækker neuropsykologi som videnskabelig disciplin tilbage til den tidlige lokalisation af funktioner i hjernen, som startede med franskmanden Paul Brocas påvisning af talecenteret i 1861. Den blev afgrænset fra neurologi og andre neurovidenskaber efter 2. verdenskrig, hvor man erkendte et behov for større viden i forbindelse med genoptræning af krigsveteraner med skudlæsioner i hjernen.

Traditionelt har viden om forholdet mellem hjerne og adfærd bygget på studier af patienter med hjerneskade, hvor man sammenholder skadens anatomiske lokalisation med forstyrrelser i hukommelse, sprog, opmærksomhed, perception, bevidsthed og andre funktioner.

I dag udbygges og nuanceres vores viden om hjernen og dens funktioner i høj grad af de forskellige skanningsmetoder som muliggør en meget nuanceret billeddannelse af hjernens strukturer og aktivitet.

I klinisk neuropsykologi inddrages denne viden om hjernens funktioner og organisering i arbejdet med at diagnosticere, behandle og rådgive personer med hjernesygdomme eller hjerneskade.

Testning af kognitive funktioner udgør et af neuropsykologiens vigtigste redskaber i arbejdet med at udrede og tilrettelægge behandling og rehabilitering. Tests af kognitive funktioner udgør en central del af den neuropsykologiske undersøgelse. Du kan læse mere om den neuropsykologiske undersøgelse her.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System