Specialistuddannelsen

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi er beskrevet på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside og kan findes her: https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/specialist-supervisor/klinisk-neuropsykologi/

Nedenfor følger enkelte tilføjelser til DPs materiale.

Neuropsykologiske forstyrrelser

På hjemmesiden under Teori, Specialiseringsmodulet, mangler en del af beskrivelsen af krav vedr. emnet Neuropsykologiske forstyrrelser. Den samlede beskrivelse ser ud som følger:

Kursusmodulet dækker de væsentlige neuropsykologiske syndromer og symptomkomplekser: forstyrrelser af sprog, eksekutive funktioner, visuelle funktioner, opmærksomhed, hukommelse, personlighed og adfærd. Kurserne skal både gennemgå symptomkomplekser og neuropsykologiske teorier bag den patologiske funktion, differentialdiagnostik, undersøgelses- og behandlingsmetoder.

Godkendelse af emnet neuropsykologiske forstyrrelser sker ud fra en helhedsvurdering af den individuelle ansøgning. Ofte dækkes emnet langt hen ad vejen af enkeltstående timer på f.eks. kvartalskurser, årskurser, konferencer mm.

I fagnævnets samlede vurdering af ansøgeres kursusportefølje lægges der vægt på, at der er modtaget undervisning indenfor hovedparten af de følgende områder: sprogforstyrrelser, eksekutive funktioner, visuelle/visuospatiale funktioner, opmærksomhed/koncentration, hukommelse, personlighed og adfærd.

Desuden lægges der vægt på, at der indenfor flere af områderne er modtaget flere timers sammenhængende undervisning, f.eks. en halv eller en hel kursusdag, hvor flere aspekter ved emnet dækkes. Undervisning indenfor andre funktionsforstyrrelser, som f.eks. bevidsthed og udtrætning, vil også kunne godkendes.

Undervisningen kan omhandle symptomkomplekser og neuropsykologiske teorier bag den patologiske funktion, differentialdiagnostik, undersøgelsesmetoder og behandlingsmetoder. Dog er der relativt stor frihed til tilrettelæggelse af disse kurser og der er ikke et definitivt krav om, at alle disse områder skal dækkes af kurser under emnet funktionsforstyrrelser, bl.a. fordi der kan være en høj grad af overlap til øvrige emner som rehabilitering, sygdomslære og neuroanatomi.

Mht. undersøgelsesmetode har fagnævnet besluttet, at WAIS-kurser ikke tæller under emnet funktionsforstyrrelser, da WAIS-batteriet ikke er et neuropsykologisk testbatteri.

Forsknings- og formidlingsmodulet:

På Dansk Psykolog Forenings hjemeside henvises der under Forsknings- og formidlingsmodulet ("Et skriftligt produkt, teori om forskningsmetode") til fælles regler, der gælder for alle specialistuddannelser. Neuropsykologerne har tradition for, udover de muligheder der nævnes på DPs hjemmeside, at godkende præsentation af en poster ved videnskabelige/faglige konferencer.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System