Indstilling til forskningspriser

Indstilling til forskningspriser i neuropsykologi

Selskabets bestyrelse bliver indimellem opfordret til at indstille et medlem til diverse priser.

Nogle af de tilbagevendende priser som selskabet bedes nominere medlemmer til, er Cortex prize i regi af Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) samt International Neuropsychological Society (INS) awards.

Erfaringen fra tidligere har været, at det kan være svært at danne sig et overblik over alle potentielt egnede kandidater. Vi opfordrer medlemmer til at henvende sig til bestyrelsen hvis de har et ønske om potentielt at blive nomineret. Man er velkommen til at henvende sig til bestyrelsen på et hvilket som helst tidspunkt mhp. nominering til en given pris.

 

Cortex prize

Cortex prize uddeles hvert andet år og henvender sig til lovende yngre forskere der har opnået deres PhD grad inden for de seneste 7 år. Man kan læse mere om Cortex prize og indstillinger her.

 

INS awards

INS awards uddeles to gange årligt og udgøres af en række forskellige priser, der henvender sig til forskere i forskellige stadier i deres karriere, lige fra forskningsstuderende til senior/life time awards. Læs mere om de forskellige priser og indstillinger her.

 

DP's forskerpris

Dansk Psykolog Forening uddeler hvert år ved årsmødet i foreningen, en juniorforskerpris og en seniorforskerpris, for at hylde både forskningsmæssige talenter og mere erfarne forskere der bidrager til psykologien som en forskningsunderstøttet profession.

Man kan på eget initiativ eller sammen med fagfæller indstille kandidater ved at udfylde og indsende en formular på DP's hjemmeside (siden skifter årligt). Deadline var i 2023 d. 1. september.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System