Fagnævnet

Om neuropsykologisk fagnævn

Fagnævnet består af 5 medlemmer, som er udpeget af DP´s bestyrelse efter indstilling fra
bestyrelsen i Selskabet Danske Neuropsykologer. Ved sammensætning af fagnævnet tilstræbes repræsentation af såvel specialistuddannede som nyuddannede psykologer samt psykologer, som er undervejs med deres specialistuddannelse. Endvidere tilstræbes repræsentation fra neurologi, rehabilitering og psykiatri samt en rimelig geografisk fordeling. Der er ingen begrænsning på den tid, man kan være medlem af fagnævnet. En minimumsperiode på 2 år er ønskelig.

Fagnævnet refererer til specialistuddannelsesudvalget (SPU) under DP og er i det daglige arbejde
uafhængigt af selskabets bestyrelse.

Fagnævnets medlemmer

Louise Stauning

Louise Stauning, formand for fagnævnet
Neuropsykologisk afdeling
Epilepsihospitalet Filadelfia, Dianalund
louisestaunings@gmail.com

Louise Gade

Louise Gade, næstformand for fagnævnet
Ringstedhave
Forenede Care Neuro, Ringsted
loug@forenede-care.dk

Jens Østergaard Riis

Jens Østergaard Riis
Neurokirurgisk og Neurologisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
jeor@rn.dk

Kim Rune Hansen
Neuropraxis
kr@neuropraxis.dk

Mette Stylsvig

Mette Stylsvig
Neuropsykologisk Klinik, Odense
info@mettestylsvig.dk

Fagnævnets arbejdsopgaver

  • Rådgivning af medlemmer ift. gennemførelse af specialistuddannelsen
  • Behandling af ansøgninger om specialist- og supervisorgodkendelse
  • Gennemgang og godkendelse af kurser på specialiseringsmodulet
  • Deltagelse i specialistuddannelsesudvalget og i kursusudvalget i DP
  • Ajourføring af kursusdatabase
  • Bistand ift. udvikling og praktisk gennemførelse af kurser på specialiseringsmodulet

Fagnævnet indstiller ansøgere til endelig godkendelse i specialistuddannelsesudvalget. Fagnævnets
medlemmer har tavshedspligt i alle personsager.

Ved uenighed i fagnævnets afgørelse (vedr. specialistansøgning eller vedr. kurser), er der mulighed for at klage over afgørelsen. Hvis der herefter fortsat ikke opnås enighed i fagnævnet, kan afgørelsen ankes til specialistuddannelsesudvalget.

Fagnævnet har tilknyttet en sekretær i Dansk Psykolog Forening. Sekretæren er behjælpelig med at besvare medlemmernes spørgsmål vedr. specialistuddannelsen og formidler kontakten mellem medlemmerne og fagnævnet. Medlemmerne kan også henvende sig direkte til fagnævnet med konkrete spørgsmål vedr. f.eks. godkendelse af kurser og ansættelsesforhold. Formelle ansøgninger om specialist- og supervisorgodkendelse skal altid gå via sekretæren.

Fagnævnet afholder ca. 4 møder årligt og foretager desuden løbende sagsbehandling via mails. Der må beregnes op til 3 mdrs. sagsbehandlingstid, i de tilfælde, hvor fagnævnet ikke er i stand til at besvare et spørgsmål eller behandle en ansøgning via mailkorrespondance.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System