Faglitteratur

Anbefalet pensum for neuropsykologisk specialistuddannelse

Listen dækker de centrale bøger for uddannelsens store emneområder. Anbefalede bøger og artikler for mere specifikke emner vil blive givet til de enkelte kurser - de er også anført efter hvert kapitel i Gade et al. (Eds.) Klinisk neuropsykologi.

Listen er opdateret af neuropsykologisk fagnævn januar 2020.

Almen neuropsykologi

 • Kolb, B., & Whishaw, I.Q. (2015). Fundamentals of human neuropsychology. (6.Ed.). New York: Freeman. (Den klassiske lærebog; integrerer human og eksperimentel neuropsykologi baseret på dyreforsøg. Har også indledende kapitler om den basale neurovidenskab)
 • Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2019). Cognitive neuroscience: The biology of the mind.(3.Ed.). New York: Norton. (Lærebog i "college-stil"; vægt på evidens fra PET/fMRI)
 • Gazzaniga, M.S. (Ed.).(1995). The cognitive neurosciences; (2000); The new cognitive neurosciences.(2.Ed.); (2004). The cognitive neurosciences III. (3.Ed.); (2009) The cognitive neurosciences (4.ed.).Cambridge,MA: MIT Press. (Mammutværk på 1447, 1419, 1385 og 1280 sider og 89-94 kapitler; kvaliteten er lige så imponerende som mængden. 2., 3. og 4. udgaven fungerer som nye bind og er ikke blot opdateringer)

Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser

 • Heilman, K.M. and Valenstein, E. (Eds.).(2012). Clinical neuropsychology. (5.Ed.). New York: OxfordUniversity Press. (Blandt de bedste traditionelle fremstillinger af klinisk neuropsykologi)
 • Feinberg, T.E. and Farah, M.J. (Eds.).(2003). Behavioral neurology and neuropsychology. (2. Ed.).New York: McGraw-Hill. (Fremragende bog med 72 kompakte kapitler; integrationen af kliniske aspekter og deres teoretiske betydning er forbilledlig i de fleste af kapitlerne)
 • Mesulam, M.-M. (Ed.).(2000). Principles of behavioral neurology. (2.Ed.). New York: Oxford UniversityPress. (Meulams eget store indledningskapitel er formentlig det nærmeste, man kommer en samlet teori om hjernens funktion belyst ved neurologiske sygdomme. Både det og resten af bogen er fremragende)
 • Rizzo, M. and Eslinger, P.J. (Eds.).(2004). Principles and practice of behavioral neurology and neuropsychology. Philadelphia,PA: Saunders. (Stor, flot bog - 55 kapitler og 1168 store sider - med en systematisk gennemgang af såvel de centrale neuropsykologiske som adfærdsneurologiske og neuropsykiatriske emner med vægt på syndromer og forstyrrelser).
 • Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R., & Pedersen, P.M. (Red.).( 2009). Klinisk neuropsykologi. København: Frydenlund. (40 kapitler. Del 1 er om de symptomer og syndromer, som typisk bestemmes af skadens lokalisation snarere end dens årsag. Beskrivelsen af de klassiske syndromer er suppleret med kognitive forklaringsmodeller.  Del 2 er om sygdomsenheder, især de kognitive og andre neuropsykologiske karakteristika og problemstillinger ved neurologiske og psykiatriske sygdomme. Del 3 er om neuropsykologisk rehabilitering, og del 4 er om grundlag og metoder).
 • Cappa, S.F., Abutalebi, J., Démonet ,J.-F., Fletcher, P.C. & Garrard, P. (Eds.).(2008). Cognitive neurology: A clinical textbook. Oxford: Oxford University Press. (23 kapitler, hvis indhold svarer omtrent til den danske bogs del 1 og 2. De fleste af forfatterne er neurologer, og som i den danske bog forenes en traditionel neurologisk klassifikation og beskrivelse med en mere moderne kognitiv tankegang).
 • Goldenberg, G. & Miller, B.L. (Eds.).(2008). Handbook of clinical neurology, Vol. 88 (3rd series) Neuropsychology and behavioral neurology. Amsterdam: Elsevier.(30 store kapitler om dels symptomer og syndromer, dels demenssygdomme. Stort og autoritativt værk. Findes online i pdf fra ScienceDirect).
 • Miller, B.L. & Cummings, J.L. (Eds.). (2007). The human frontal lobes: Functions and disorders. (2 ed.) New York: Guilford Press. (Blandt de adskillige gode redigerede bøger om frontallappernes funktion udmærker denne sig ved dens kliniske fokus).
 • Boller, F. and Grafman, J. (Eds.).(2000-2003). Handbook of neuropsychology,2nd Edition, Vols.1-7.Amsterdam: Elsevier. (Autoritativt bogværk, dyrt og godt. Er også udkommet i "billig-udgave")
 • Godefroy, O. (Ed.) (2013). The Behavioral and Cognitive Neurology of Stroke. Cambridge University Press.
 • Laureys S., Gosseries O. and Tononi G. (eds) (2015). Neurology of Consciousness (2nd edition). Amsterdam: Elsevier, Academic Press.

Neuropsykiatri

 • Bogousslavsky, J. and Cummings, J.L. (2000). Behavior and mood disorders in focal brain lesions. Cambridge.
 • Hallet, M., Stone, J. and Carson, A. (2016). Functional Neurologic Disorders,, vol. 139 of Handbook of Clinical Neurology. Elsevier.
 • Rosenberg, R. & Videbech, P. (red.) (2018). Klinisk Neuropsykiatri. Fra molekyle til sygdom (3. udgave). FADL’s Forlag.

Neuropsykologiske undersøgelsesprocedurer

 • Gurd, J.M., Kischka, U., and Marshall, J.C. (Eds.).(2010). Handbook of clinical neuropsychology. (2. ed.). Oxford: Oxford University Press. (Eminent praktisk håndbog; gennemgår for hver type funktionsforstyrrelse i ét kapitel undersøgelse og i det næste rehabilitering)
 • Lezak, M.D. (2004). Neuropsychological assessment. (4.Ed.). New York: Oxford University Press.(Klassiker, bedst som testkompendium)
 • Spreen, O., & Strauss, E. (2006). A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary. (3.Ed.). New York: Oxford University Press. (Godt Lezak)
 • Maura N. Mitrushina, Kyle B. Boone and Louis F. D'Elia. (1999) Handbook of normative data for neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press. Although several books on the administration and scoring procedures for tests are available to neuropsychologists, the Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment is the first reference to present and critique the available normative data for the most common neuropsychological tests: Trail Making, Color Trails, Stroop, Auditory Consonant Trigrams, Boston Naming, Verbal Fluency Tests, Rey-Osterreith Complex Figure, Rey Auditory Verbal Learning, Hooper Visual Organization Test, Seashore Rhythm, Speech Sounds Perception, Tactile Performance, Finger Tapping, Grip Strength (Dynamometer), Grooved Pegboard, Category Test, and the Wechsler Memory Scale (WMS, WMS-R and WMS III).
 • Schoenberg, M.R. and Scott, J.G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology. New York: Springer.

Neuropsykologisk rehabilitering

 • Gurd, J.M., Kischka, U., and Marshall, J.C. (Eds.).(2010). Handbook of clinical neuropsychology. (2. ed.). Oxford: Oxford University Press. (Eminent praktisk håndbog; gennemgår for hver type funktionsforstyrrelse i ét kapitel undersøgelse og i det næste rehabilitering)
 • Halligan, P.W., & Wade, D.T. (Eds.) (2005). Effectiveness of rehabilitation of cognitive deficits. Oxford:Oxford University Press. (Denne redigerede bogs indhold svarer ikke helt til titlen, da den mere generelt omhandler kognitiv rehabilitering, såvel almene principper, som i forhold til specifikke symptomer og problemstillinger. Den indeholder imidlertid mange gode kapitler om kognitiv rehabilitering af fremtrædende forskere på området).
 • Stuss, D.T., Winocur, G., & Robertson I.H. (Eds.) (2009). Cognitive neurorehabilitation: evidence and application (2. ed.). Cambridge: Cambridge University Press.(Anden udgave af velanskreven, redigeret bog om kognitiv rehabilitering, som dækker alle relevante områder herunder også neural plasticitet og farmakologisk behandling).
 • Coleman, M.R. (ed.) (2005) The Assessment and Rehablilitation of Vegetative and Minimally Conscious Patients. A Special Issue of the journal of Neuropsychological Rehabilitation.
  Johnstone, B. & Stonnington, H.H. (Eds.) (2001). Rehabilitation of Neuropsychological Disorders. A Practical guide for Rehabilitation Professionals. Lillington, NC: Edwards Brothers. Som titlen antyder en meget praktisk og tilgængelig bog.
 • Morgan, J.E. & Ricker, J.H. (Eds.)(2008). Textbook of clinical Neuropsychology.UK: Taylor & Francis Ltd. – rehab-kapitlerne er ikke noget særligt, men de mange kapitler om funktionsforstyrrelser har tyngde, titlen bør nok flyttes op under den kategori.
 • Prigatano, G.P (1999). Principles of neuropsychological rehabilitation. New York: Oxford UniversityPress. Bogen giver et godt samlet overblik over tankegangen bag helhedsorienteret neuropsykologisk rehabilitering og er unik ved sin store vægt på de fænomenologiske og psykoterapeutiske aspekter.
 • Sohlberg, M.M & Mateer, C.A (2001). Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach. New York: The Guilford Press.
  Tilgængelig og detaljeret beskrivelse af teoretisk baggrund for og principper for rehabilitering af opmærksomhed, koncentration, hukommelse, eksekutiv funktion mm.
 • Wilson, B.A., Gracey, F., Evans, J.J. & Bateman, A. (2009). Neuropsychological Rehabilitation. Theory, Models, Theory and Outcome. Cambridge: Cambridge University Press. Gennemgår principper og baggrund for helhedsorienteret neurorehabilitering og indeholder case-beskrivelser.
 • Wilson, B.A., Winegardner, J. et al. (2017). Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook. Routledge.
 • Wilson, B.A. (2009). Memory Rehabilitation. Integrating Theory and Practice. New York: The GuilfordPress.
 • Wood, R. Ll. & McMillan, T.M. (Eds.) (2001). Neurobehavioral Disability and Social Handicap Following Traumatic Brain Injury. Psychology Press. Om adfærdsmodifikation, hviler på britiske traditioner indenfor brug af adfærdsterapeutiske principper.

Neuroanatomi

 • Blumenfeld, H. (2011). Neuroanatomy Through Clinical Cases. (2. Ed.). Sinaeur.
 • Snell, R.S. (2010). Clinical Neuroanatomy. (7. Ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
 • Nolte, J. (2009). The human brain: An introduction to its functional anatomy. (6.Ed.). Philadelphia, PA: Mosby. (Funktionel neuroanatomi)
 • Bjarkam, C. 2015, Neuroanatomi, 2. udg., Munksgård Danmark, København

Sygdomslære, diagnostik og behandling

 • Paulson, O.B., Gjerris, F., and Sorensen, P.S.  (Eds.).(2015). Klinisk neurologi og neurokirurgi. (6.Ed.). København: FADL's Forlag.
 • Andersen, G., Damgaard, D., Forchammer, H.B., Iversen, H.K. (2012). Apopleksi. Munksgaard.
 • Grafman, J. and Salazar, A.M. (eds) (2015). Traumatic Brain Injury Part I+II. Handbook of Clinical Neurology, vol. 127/128. Amsterdam: Elsevier.
 • Ralph E. Tarter, Meryl Butters, and Sue R. Beers (2001) Medical neuropsychology. New York : Kluwer Academic. Thirteen papers by US specialists not only address the specifics of neurological assessment of cognitive and psychomotor problems in medical disorders, but also highlight the important role that neuropsychologists can play in a multidisciplinary approach to patient diagnosis and rehabilitation. The editors also call for a greater emphasis on pathophysiology in neuropsychology training programs. Topics reviewed include new approaches to studying Alzheimer's disease; neuropsychological aspects of cardiovascular, renal, thyroid, and systemic autoimmune disease (lupus and Sjoegren's, but not chronic fatigue syndrome); gonadal steroids and cognition; sequelae associated with exposure to chemicals (with summary charts of clinical and field studies); sleep disorders; and neurobehavioral complications of HIV infection.

Børneneuropsykologi

 • Baron, I. S. (2004). Neuropsychological Evaluation of the Child. New York: Oxford University Press.
 • Hunter, S. J. & Donders, J. (2007). Pediatric Neuropsychological Intervention. A Critical Review of Science & Practice. New York: Cambridge University Press.
 • Reynolds, C. R. & Fletcher-Janzen, E. (eds.)(2009). Handbook of Clinical Child Neuropsychology. (3. Ed.) New York: Springer.

Litteratur på dansk

 • Gade, A. Hjerneprocesser, kognition og neurovidenskab, Frydenlund, 1997
 • Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R. & Pedersen, P. M. (red.) Klinisk neuropsykologi, Frydenlund, 2009
 • Rosenberg, R. & Videbech, P. (red.) (2018). Klinisk Neuropsykiatri. Fra molekyle til sygdom (3. udgave). FADL’s Forlag.
 • Nordfang, M. & Nørby, S. (2017). Kognitionspsykologi.  Samfundslitteratur.
 • Bjarkam, C. 2015, Neuroanatomi, 2. udg., Munksgård Danmark, København
  Sygdomslære, diagnostik og behandling
 • Paulson, O.B., Gjerris, F., and Sorensen, P.S.  (Eds.).(20151). Klinisk neurologi og neurokirurgi. (6.Ed.). København: FADL's Forlag.
 • Andersen, G., Damgaard, D., Forchammer, H.B., Iversen, H.K. (2012). Apopleksi. Munksgaard.

Danske normer til neuropsykologiske tests

Se oversigt over danske normer til neuropsykologiske test.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System