Sygdomslære: Hjernetumorer & kranietraumer

Formål

At deltagerne opnår detaljeret viden om hjernetumorer og kranietraumer med henblik på at sætte sig i stand til at forstå og redegøre for årsager og konsekvenser, udredning og behandling af disse tilstande f.eks. i forbindelse med læsning af hospitalsjournaler og deltagelse i patientkonferencer.

Indhold og læringsmål

På kurset gennemgås hjernetumorers og kranietraumers anatomi, fysiologi, og patologi. Der vil herunder være fokus på  symptomatologi og differentialdiagnoser samt den lægelige udredning og behandling af kræft i hjernen, og af hovedtraume omfattende det kliniske spænd fra hjernerystelse comotio til svært hovedtraume med diffus axonal skade.

Kurset tager udgangspunkt i beskrivelsen af sygdomslære i specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi (voksne).

Undervisningens læringsmål er, at kursisterne skal kunne forstå/vurdere:

  • Hvad er kræft i hjernen
  • Hvorledes stilles diagnosen hjernekræft
  • Hvorledes behandles hjernekræft
  • Hvilke sequelae (herunder neuropsykologiske) ses hos patienter med hjernekræft
  • Hvorledes går det patienter diagnosticeret med hjernekræft
  • Hvorledes hovedtraume kan resultere i mild, moderat eller svær hjerneskade
  • Behandling og konsekvenser af mild (comotio) til moderat hjerneskade
  • Behandling og konsekvenser af svær hjerneskade herunder diffus axonal skade
  • Behandling og konsekvenser af traumatisk intrakraniel blødning
  • Behandling og konsekvenser af fokal hjerneskade

Form

6 timers interaktiv undervisning vekslende mellem oplæg og præsentation af kliniske cases.

Målgruppe

Læger og neuropsykologer under specialistuddannelse som ønsker detaljeret kendskab til sygdomsmekanismerne, behandlingen og konsekvenserne af hjernerkæft og midt til svært hovedtraume. Det forudsættes at man har et basalt kendskab til hjernens struktur og funktion.

Kurset er godkendt af neuropsykologisk fagnævn med 6 timer under sygdomslære (15.4.4.2.3) på specialiseringsmodulet (voksne).

Link

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=60589&kid=387166

Dato:09-12-2021 09:30 - 16:30
Sted:Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Arrangør:Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Underviser:Carsten Reidies Bjarkam
Godkendt til:6 timer sygdomslære (15.4.4.2.3)
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System