Rusmidler og hjernen

Formål

Dette kursus giver en indføring i forskellige grupper af rusmidlers indvirkning på hjernens funktion på baggrund af den nyeste forskning på området.

Deltageren opnår viden om påvirkning af specifikke neurotransmitter systemer og kendte såvel som hypotetiske kognitive følger af et regelmæssigt brug hhv. misbrug af rusmidler. Endvidere introduceres deltageren til nogle af de udfordringer, man som psykolog står over for i forbindelse med udredning af følger efter misbrug.

 Indhold

  •  Definition af forbrug hhv. misbrug, prævalens og risikogrupper.
  •  En teoretisk gennemgang af forskellige typer af rusmidler (fx cannabinoider, stimulanser og hallucinogener).
  • Forskellige rusmidlers effekt på specifikke neurotransmitter systemer (fx dopaminsystemet og det cannabinoide system).
  •  Gennemgang og diskussion af kendte hhv. forventelige kognitive følgevirkninger til et regelmæssigt forbrug og/eller misbrug af
    rusmidler.
  •  Introduktion til og diskussion af væsentlige udfordringer i forbindelse med udredning af følger efter misbrug, herunder differentialdiagnostik, habituel begavelse, personlighed og adfærd.

Målgruppe

Psykologer med interesse i misbrugs- og afhængighedstilstande i et neurokognitivt perspektiv, herunder psykologer hvor en misbrugsproblematik er en primær henvisningsårsag, eller hvor en tidligere/eksisterende misbrugsproblematik slører symptombilledet af en aktuel sygdomstilstand og således vanskeliggør udredning hhv. behandling af eksempelvis psykiatrisk sygdom eller erhvervet hjerneskade.

Kurset er godkendt under specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi (voksne) under valgfrie kursusdage (15.4.4.2.5.) 6 timer.

OBS: Der er Check-in, networking, kaffe og morgenbrød fra kl. 9.00.

Link

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=38439&kid=326227

Dato:12-11-2021 09:30 - 16:30
Sted:Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Arrangør:Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Underviser:Mette Buhl Callesen
Godkendt til:6 timer valgfri (15.4.4.2.5)
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System