Neuropsykiatri

Formål

Dette kursus omhandler de særlige neuropsykiatriske problemstillinger, der kan opstå i krydsfeltet mellem psykiatriske og neurologiske lidelser, herunder de udfordringer der kan opstå i diagnosticering og behandling af habituelle og/eller tilkomne psykiatriske lidelser efter senhjerneskade.

Med andre ord på den ene side, patienter med senhjerneskade, der har en præmorbid psykiatrisk lidelse og på den anden side patienter, der efter en hjerneskade frembyder psykiatriske symptomer. 

I forlængelse heraf opstår sommetider differentialdiagnostiske udfordringer og overvejelser om hvilke symptomer, der er habituelle, organiske eller reaktive.

Læringsmål 

Kursister har efter kurset opnået:

 •  Viden om psykiatriske diagnosegrupper (ICD-10) og differentialdiagnostiske udfordringer ift. at skelne organisk ætiologi fra 'ikke-organisk' psykiatri
 • Viden om neuropsykiatri, herunder neuroanatomisk og genetisk grundlag bag psykiatriske lidelser samt patofysiologi og patogense

Målgruppe

 Neuropsykologer under specialistuddannelser eller læger som har behov for viden om krydsfeltet mellem neuropsykiatri og hjerneskade, fx i forbindelse med udredning, rehabilitering, supervision af personale eller rådgivning af patienter og pårørende.

Neuropsykologer skal selv søge kurset godkendt under specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi (voksne).

Indhold/hovedemner

 Undervisningen vil tage udgangspunkt i forsknings- og erfaringsbaseret viden om neuropsykiatri hos patienter med psykiatriske lidelser og patienter med senhjerneskade.

 •  Funktionel neuroanatomi
 • De vigtigste områder af hjernen i relation til psykiske sygdomme og hjerneskade og deres funktion og lokalisation
 • Depressionens neuropsykiatri
 •  Hjerneforandringer ved depression
 •  Depression ved hjerneskade
 •  Behandling og prognose
 • Skizofreniens neuropsykiatri
 • Organiske psykoser (konfusion og delir) og deres behandling
 •  Behandling af angst og søvnløshed ved psykiske sygdomme og organiske tilstande
 •  Epilepsi og psykoser
 •  Neuropsykiatriske tilstande ved neurodegenerative lidelser
 •  ADHD og opmærksomhedsforstyrrelsers neuropsykiatri
 •  Bipolar lidelse

OBS: Den første dag er der Check-in, networking, kaffe og morgenbrød fra kl. 9.00.

Link

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=45774&kid=387165

Dato:29-09-2021 09:30 - 30-09-2021 16:45
Sted:Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Arrangør:Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Underviser:Poul Videbech
Godkendt til:
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System