Kvartalsmøde: Socialkognition og hjerneskade

Center for Hjerneskade, Amager

Der er nu åben for tilmelding til kvartalsmødet på Center for Hjerneskade i København, mandag d. 23. oktober 2017.

Temaet bliver socialkognition med fokus på socialkognition og hjerneskade. Programmet omfatter nu følgende:

9-9.30: Ankomst og morgenmad

9.30-12.30: "Understanding disorders of social cognition after brain injury" v/ professor, neuropsykolog Skye McDonald fra University of New South Wales, Sydney (foregår selvfølgeligt på engelsk)

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.00: "Tanke før tale. Kommunikation er  adfærd. Kognitiv kommunikationsforstyrrelser - interventionsmetoder" v/ Ina Merete Schmidt, cand. mag. i audiologopædi, Center for Hjerneskade

 14-14.1 5: Kaffe og kage

14.15-15:00: Oplæg vedr. EMOTICOM-batteriet og/eller faramakologisk intervention ift. socialkognitive og affektive udfordringer v/ psykolog og post doc Dea Stenbæk, NRU, Rigshospitalet

15.00-15.15: Pause

15.15-16.00: Endnu ikke fastlagt oplægsholder

Prisen er: 200 kr - som betales ved tilmelding

Tilmelding foregår via: http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/

Fagnævnet har godkendt kvartalsmødet om socialkognition og hjerneskade med i alt 6 kursustimer til specialistuddannelsen fordelt på: 5 timer til neuropsykologiske forstyrrelser og 1 times valgfri.  

 

Dato:23-10-2017 12:59 - 12:59
Sted:Center for Hjerneskade, KBH
Arrangør:Center for Hjerneskade, KBH
Underviser:Skye McDonald, Ina Merete Schmidt m.fl.
Godkendt til:5 timer neuropsykologiske funktionsforstyrrelser (15.4.4.2.1) og 1 time valgfri kursusemne (15.4.4.2.5)
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System