Konference i Hjerneskade-rehabilitering

Lions Kollegiet d. 5. og 6. september 2011

Konference i Hjerneskaderehabilitering       

Lions Kollegiet afholder den 5. og 6. september 2011 hjerneskadekonference om den tværfaglige indsats i bo-, aktivitets- og rehabiliteringscentre.

Konferencen sætter fokus på den tværfaglige rehabilitering af borgere med moderat til svær erhvervet hjerneskade i fase 3. Konferencen formidler den nyeste viden inden for tværfaglig rehabilitering og best practice for, hvordan rehabiliteringscentre får tværfagligheden til at fungere i hverdagen. Derudover vil konferencen danne grundlag for vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af centrene.

Der vil være oplæg fra førende forskere inden for neurorehabilitering og tværfaglighed samt fra Lions Kollegiets egne medarbejdere med særlige kompetencer inden for rehabiliteringen. Konferencen slutter af med at stille skarpt på rehabiliteringsindsatsens etiske aspekt.

Arrangør: Lions Kollegiet, Center for Erhvervet Hjerneskade

Tid og sted: Den 5. og 6. september 2011 på Lions Kollegiet, Tuborgvej 181, 2400 Kbh. NV.

Pris: Deltagerpris for begge dage er 500 kr. Prisen dækker seminar og forplejning begge dage, men ikke overnatning og festmiddag.

Det er muligt at tilmelde sig festmiddagen for 200 kr. ekstra.

Målgruppe: Konferencen er for alle fagprofessionelle inden for neurorehabilitering, herunder bosteder, kommunale og regionale

Læs konferenceprogrammet på konferencens hjemmeside.
 
 

Dato:05-09-2011 15:45 - 06-09-2011 15:45
Sted:
Arrangør:
Underviser:
Godkendt til:
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System