Epilepsi og kognition

Formål

Dette kursus giver en indføring i den neurologiske sygdom epilepsi og den kognitive påvirkning sygdommen kan have dels i det akutte forløb efter et epileptisk anfald, dels kognitive forandringer af mere varig karakter.

Deltageren opnår således viden om symptomer, sygdomsforløb og diagnostiske undertyper af epilepsi samt mulige kognitive følgevirkninger.
Endvidere introduceres deltageren til nogle af de udfordringer, man som psykolog står over for i forbindelse med udredning og behandling af kognitive følger efter epilepsi.

Indhold

  • En introduktion til sygdommen epilepsi, herunder en teoretisk gennemgang af diagnostiske kriterier og symptomer på epilepsi, årsager og prævalens.
  •  En gennemgang af forskellige undertyper af epilepsi og forskellige sygdomsforløb.
  •  Gennemgang og diskussion af kendte hhv. forventelige kognitive følgevirkninger til forskellige former for epilepsi og i forskellige faser af sygdommen.
  •  Introduktion til og diskussion af væsentlige udfordringer i forbindelse med udredning og behandling af kognitive følger efter epilepsi, herunder personlighedsmæssige og emotionelle faktorer ift. håndtering af sygdommen.

Målgruppe

Psykologer og læger med interesse i epilepsi og kognitive følger heraf. Herunder psykologer og læger hvor epilepsi er en primær henvisningsårsag, eller hvor der vurderes at optræde kognitive forandringer som følge af epilepsi, der kan vanskeliggøre behandlingen, eller hvor det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt det kognitive symptombillede er foreneligt med de forventelige følger efter epilepsi.

Kurset er godkendt under specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi (voksne) med 3 timer under neuropsykologiske funktionsforstyrrelser (15.4.4.2.1.) og 3 timer under sygdomslære (15.4.4.2.3).

 OBS: Der er der Check-in, networking, kaffe og morgenbrød fra kl. 8.00.

Link

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=68002&kid=326254

Dato:09-06-2021 08:30 - 16:00
Sted:Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Arrangør:Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Underviser:Mette Buhl Callesen
Godkendt til:3 timer neuropsykologiske funktionsforstyrrelser (15.4.4.2.1) og 3 timer sygdomslære (15.4.4.2.3)
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System