Visuelle perceptionsforstyrrelser & visuopatiale forstyrrelser
Forside / Mødekalender / Visuelle perceptionsforstyrrelser & visuopatiale forstyrrelser

09/12/2019 - 09/12/2019

 Nærværende kursus vil gennemgå det neurale grundlag for synsprocesser fra øjet og til frontallapperne.

Hovedvægten vil ligge på den neuro- og kognitionspsykologiske beskrivelse af de synsprocesser, som tænkes skadet ved genkendelses- (agnosierne) og visuospatiale forstyrrelser. 

Men der vil også være inddragelse af nyere forståelse af gestaltpsykologiske principper, betydningen af visuel lighed og visuel kompleksitet i genkendelses-processen samt anvendelsen af MVPA (multi-voxel pattern analysis) i funktionel billeddannelse. 

Endelig vil nogle af de metodiske udfordringer, der knytter sig til statistisk fortolkning af data fra enkeltpersoner, blive berørt.

Læs mere og tilmeld: https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=13a4117b-f630-4889-9f77-56f41a39348e&r=KursusValg.aspx?id=38420