Kvartalsmøde: Socialkognition og hjerneskade
Forside / Mødekalender / Kvartalsmøde: Socialkognition og hjerneskade

23/10/2017 - 23/10/2017

Der er nu åben for tilmelding til kvartalsmødet på Center for Hjerneskade i København, mandag d. 23. oktober 2017.

Temaet bliver socialkognition med fokus på socialkognition og hjerneskade. Programmet omfatter nu følgende:

9-9.30: Ankomst og morgenmad

9.30-12.30: "Understanding disorders of social cognition after brain injury” v/ professor, neuropsykolog Skye McDonald fra University of New South Wales, Sydney (foregår selvfølgeligt på engelsk)

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.00: "Tanke før tale. Kommunikation er  adfærd. Kognitiv kommunikationsforstyrrelser - interventionsmetoder" v/ Ina Merete Schmidt, cand. mag. i audiologopædi, Center for Hjerneskade

 14-14.1 5: Kaffe og kage

14.15-15:00: Oplæg vedr. EMOTICOM-batteriet og/eller faramakologisk intervention ift. socialkognitive og affektive udfordringer v/ psykolog og post doc Dea Stenbæk, NRU, Rigshospitalet

15.00-15.15: Pause

15.15-16.00: Endnu ikke fastlagt oplægsholder

Prisen er: 200 kr - som betales ved tilmelding

Tilmelding foregår via: http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/

Fagnævnet har godkendt kvartalsmødet om socialkognition og hjerneskade med i alt 6 kursustimer til specialistuddannelsen fordelt på: 5 timer til neuropsykologiske forstyrrelser og 1 times valgfri.