Kursus i sygdomslære (30 timer)
Forside / Mødekalender / Kursus i sygdomslære (30 timer)

23/11/2017 - 06/12/2017

Kursus i sygdomslære - 30 timer fordelt på 5 dage.

Formålet er at deltagerne opnår detaljeret viden om sygdomstilstande i centralnervesystemet mhp. at sætte sig i stand til at forstå og redegøre for årsager og konsekvenser, udredning og behandling af neurologiske sygdomme fx i forbindelse med læsning af hospitalsjournaler og deltagelse i patientkonferencer.

Kurset henvender sig til neuropsykologer under specialistuddannelse som ønsker detaljeret kendskab til sygdomsmekanismer bag de hyppigst forekommende neurologiske sygdomme. Det forudsættes at man har et basalt kendskab til hjernens struktur og funktion.

Kurset søges godkendt af fagnævnet under 15.4.4.2.3. Sygdomslære (30 timer).

Datoer:

23.11.17
24.11.17
04.12.17
05.12.17
06.12.17

Sted: Hammel Neurocenter

For yderligere information og tilmelding:

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=47548