Fagnævnet

Om neuropsykologisk fagnævn

Fagnævnet består af 5 medlemmer, som er udpeget af DP´s bestyrelse efter indstilling fra bestyrelsen i Selskabet Danske Neuropsykologer. Ved sammensætning af fagnævnet tilstræbes repræsentation af såvel specialistuddannede som nyuddannede psykologer samt psykologer, som er undervejs med deres specialistuddannelse. Endvidere tilstræbes repræsentation fra neurologi, rehabilitering og psykiatri samt en rimelig geografisk fordeling. Der er ingen begrænsning på den tid, man kan være medlem af fagnævnet. En minimumsperiode på 2 år er ønskelig.

Fagnævnet refererer til specialistuddannelsesudvalget (SPU) under DP og er i det daglige arbejde uafhængigt af selskabets bestyrelse.

Arbejdsopgaver

1. Rådgivning af medlemmer ift. gennemførelse af specialistuddannelsen
2. Behandling af ansøgninger om specialist- og supervisorgodkendelse
3. Gennemgang og godkendelse af kurser på specialiseringsmodulet
4. Deltagelse i specialistuddannelsesudvalget og i kursusudvalget i DP
5. Ajourføring af kursusdatabase
6. Bistand ift. udvikling og praktisk gennemførelse af kurser på specialiseringsmodulet

Fagnævnet indstiller ansøgere til endelig godkendelse i specialistuddannelsesudvalget. Fagnævnets medlemmer har tavshedspligt i alle personsager.

Ved uenighed i fagnævnets afgørelse (vedr. specialistansøgning eller vedr. kurser), er der mulighed for at klage over afgørelsen. Hvis der herefter fortsat ikke opnås enighed i fagnævnet, kan afgørelsen ankes til specialistuddannelsesudvalget.

Fagnævnet har tilknyttet en sekretær i Dansk Psykolog Forening. Sekretæren er behjælpelig med at besvare medlemmernes spørgsmål vedr. specialistuddannelsen og formidler kontakten mellem medlemmerne og fagnævnet. Medlemmerne kan også henvende sig direkte til fagnævnet med konkrete spørgsmål vedr. f.eks. godkendelse af kurser og ansættelsesforhold. Formelle ansøgninger om specialist- og supervisorgodkendelse skal altid gå via sekretæren.

Fagnævnet afholder ca. 4 møder årligt og foretager desuden løbende sagsbehandling via mails. Der må beregnes op til 3 mdrs. sagsbehandlingstid, i de tilfælde, hvor fagnævnet ikke er i stand til at besvare et spørgsmål eller behandle en ansøgning via mailkorrespondance.

Fagnævnets medlemmer pr. 15. juni 2018:
 
Nicoline Hall, Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Silkeborg og Hammel (formand for fagnævnet)
Mail: Nicoline.Hall @ midt.rm.dk

Anne Svendsen, AUH Risskov, afd. P, OPUS
Mail: annesvnd @ rm.dk 

Anne Tersbøl Melsen, privatpraktiserende
Mail: anne.melsen @ gmail.com 

Kristoffer Petterson, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Glostrup
Mail: kristoffer.petterson @ regionh.dk

Ida Unmack Larsen, Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde
Mail: idul @ regionsjaelland.dk