English
Forside / English

Danish Neuropsychological Society


Operating board 2017-2018

President: Ro Julia Robotham,
Ph.d. student, Institut for psykologi, Københavns Universitet, Østerfarimagsgade 2A, 
1353 København K
Tlf. 29 93 98 82. Mail: jer@psy.ku.dk 

Vicepresident: Anders Degn Pedersen, 
Mail: neuropsykolog@andersdegn.dk 

Treasurer: Gry Madsen
Neurologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Ladegårdsgade 5, DK-9000 Aalborg
Phone (+45) 97 66 22 49. Mail: gjmm@rn.dk


Manager of quarterly meetings and annual assembly: Nadia Falcon Bærnthsen
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 62 87. Mail: nadia.falcon.baernthsen@regionh.dk

Secretary: Signe Pertou Ringkøbing,
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 69 11. Mail: signe.pertou.ringkoebing@regionh.dk

International relations and representative in fagnævnet: Anne Norup,
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 37 67. Mail: anne.norup@regionh.dk

Webmaster and WEBdesigner: Lars Evald,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel
Tlf. 7841 9057Mail: lars.evald@midt.rm.dk

Julie Nyvang Christensen
Neurologisk klinik, Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, DK-2600 Glostrup
Phone (+45) 38 63 33 45. Mail: julie.nyvang.christensen@regionh.dk
The society is an academic society under
The Danish Psychological Association