English
Forside / English

Danish Neuropsychological Society


Operating board 2017-2018

Chairman: Nadia Falcon Bærnthsen
 Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 62 87. Mail: nadia.falcon.baernthsen@regionh.dk

Treasurer: Gry Madsen
Neurologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Ladegårdsgade 5, DK-9000 Aalborg
Phone (+45) 97 66 22 49. Mail: gjmm@rn.dk

Webmaster: Julie Nyvang Christensen
Projekt Styrket Indsats. Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, DK-2600 Glostrup
Phone (+45) 38 63 33 45. Mail: julie.nyvang.christensen@regionh.dk

Manager of quarterly meetings and annual assembly: 

Ad hoc assignments: Signe Pertou Ringkøbing,
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 69 11. Mail: signe.pertou.ringkoebing@regionh.dk

Internationl relations: Anne Norup,
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 37 67. Mail: anne.norup@regionh.dk

Secretary: Julie Emma Robotham,
Ph.d. student, Institut for psykologi, Københavns Universitet, Østerfarimagsgade 2A, 
1353 København K
Tlf. 29 93 98 82. Mail: jer@psy.ku.dk 

Anders Degn Pedersen, 
Mail: neuropsykolog@andersdegn.dk 

Lars Evald,
Mail: lars.evald@midt.rm.dk


The society is an academic society under
The Danish Psychological Association