Bestyrelse
Forside / Selskabet / Bestyrelse

På generalforsamlingen i 2017 blev nedenstående valgt til bestyrelsen:

Nadia Falcon Bærnthsen, formand og repræsentant i fagnævnet 
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 62 87. Mail: nadia.falcon.baernthsen@regionh.dk

Gry Madsen, kasserer
Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Ladegårdsgade 5, 9000 Aalborg
Tlf. 97 66 22 49. Mail: gjmm@rn.dk

Julie Nyvang Christensen, Webmaster
Projekt Styrket Indsats for unge med erhvervet hjerneskade. Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 33 45. Mail: julie.nyvang.christensen@regionh.dk


Signe Pertou Ringkøbing,
ad hoc opgaver samt kontakt til kvalitetsarbejdsgruppe
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet - Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 69 11. Mail: signe.pertou.ringkoebing@regionh.dk

Anne Norup, ansvarlig for internationale forbindelser
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 37 67. Mail: anne.norup@regionh.dk

Julia Emma Robotham, sekretær
Ph.d. studerende, Institut for psykologi, Københavns Universitet, Østerfarimagsgade 2A,
1353 København K
Tlf. 29 93 98 82. Mail: jer@psy.ku.dk 

Anders Degn Pedersen, 
Mail: neuropsykolog@andersdegn.dk 

Lars Evald,
Mail: lars.evald@midt.rm.dk

Koordinator af kvartalskurser og årskurser: Afventer konstituering november 2017.


Selskabet er et fagligt selskab under
Dansk Psykolog Forening