Bestyrelse
Forside / Selskabet / Bestyrelse

På generalforsamlingen i 2017 blev nedenstående valgt til bestyrelsen:

Ro J. Robotham, Forperson
Institut for psykologi, Københavns Universitet og Elsass Fonden
Tlf. 29 93 98 82. Mail: jer@psy.ku.dk 

Anders Degn Pedersen, Næstforperson
Mail: neuropsykolog@andersdegn.dk  

Nadia Falcon Bærnthsen, Koordinator af kvartals- og årsmøder
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 62 87. Mail: nadia.falcon.baernthsen@regionh.dk

Gry Madsen, kasserer
Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Ladegårdsgade 5, 9000 Aalborg
Tlf. 97 66 22 49. Mail: gjmm@rn.dk

Julie Nyvang Christensen, Barsel
Neurologisk klinik. Rigshospitalet - Glostrup, Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 33 45. Mail: julie.nyvang.christensen@regionh.dk


Signe Pertou Ringkøbing, 
sekretær
Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet - Blegdamsvej, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tlf: 35 45 69 11. Mail: signe.pertou.ringkoebing@regionh.dk

Anne Norupansvarlig for internationale forbindelser og repræsentant i fagnævnet 
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet - Glostrup, Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 37 67. Mail: anne.norup@regionh.dk

Lars Evald, Web-udvikler og webmaster
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel
Tlf. 7841 9057Mail: lars.evald@midt.rm.dk

Selskabet er et fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening